در زبان عربی چهار حرف: پ گ ژ چ   وجود ندارد.
  آن‌ها به جای این ۴ حرف، از واج‌های :   ف ک - ز ج   بهره می‌گیرند.

واژه هاي عربي

گرمابه

گل محمدی

تولد

میمون

میارک

میارک

حسن نیت

سو نیت

انشالله

بارک ا لله

ماشالله

مستضعفان

فقرا

مساکین

مسکن

تسکین

طول

عرض

عمق

ارتفاع

تقدیر

تاریخ

منزل ماوا مسکن

شرق

غرب

عیال منزل زوجه ضعیفه

فرش

عرش

واژه هاي پارسي

حمام

گل سرخ

زادروز

خجسته

فرخ

شادباش

دوستانه

دشمنانه

امیدوارم

آفرین

به نام و یاری ایزد

نادر ها

بی چیز ها

تنگ مایگان

خانه

آرامش

درازا

پهنا

ژرفا

بلندا

سرنوشت

سرگذشت

خانه و سرا

خاور

باختر

همسر یا زن

گالی (قالی )

آسمان

جرجانی

بوذرجمهر

لشکری

عسکری

قرجک

قزوین

جمکران

جارجرود

جزاندن

گرگانی

بزرگمهر

لشگری

عسگری

گرچک

گاسپین

چمکران

چاچ رود

چزاندن

فیل

فلفل

فهلویات باباطاهر

سفید رود

اصفهان

فردوس

افلاطون

طهماسب

فارس

بساوند

فارسی

فردوسی

پیل

پلپل

پهلویات باباطاهر

سپید رود

سپاهان

پردیس

پلاتون

تهماسپ

پارس

پساوند

پارسی

پردیسی

دز (سد دز)

:کج

مج

کج‌آئین

عقرب!

فاضل ‌آب

دژ

 کژ
 مژ
 کژآئین
 کژدُم
 چرکابه، پس‌آب، گنداب

 

 خرابه

حریر

 صحابه!

صبحانه یا سحری!

عصرانه یا افطار!

غذا و اغذیه و تغزیه ومغزی(!)

مقبره

قبر

اخوی،

 ابوی

 ویرانه 

 ابریشم

 یاران

 ناشتا وچاشت بامدادی 

 چاشت شامگاهی

 خوراک و خورش

 آرامگاه 

 گور  

 برادر

  پدر

 

 

© Copyright © 1998-2006 Pars Market Inc.